BH 200 Tuš Kabine

Tuš Kabina BH 200 Typ 100

Tuš Kabina BH 200 Typ 100
Okov za tuš kabinu
Tuš Kabina BH 200 Band Glas Wand

Favorit u Gral asortimanu!

Sistem okova BH 200 je posebno pogodan za instalaciju direktno na podu.
Bez kadice i prepreka za ulazak u tuš kabinu SPA ugođaj je zagarantovan.
Šarka za vrata se lagano podigne pri otvaranju vrata i na taj način nema kontakta sa podom.
U zatvorenom položaju obezbeđeno je potpuno dihtovanje koje onemogućava prolaz vode.
Automatsko zatvaranje vrata kreće pod uglom od 45 °.


-->