BO 381 Tuš Kabina

Tuš Kabina BO 381 Typ 230P

Tuš Kabina BO 381 Typ 230P
Tuš Kabina BO 381
Tuš kabina Gral BO 381 Typ 265
Tuš Kabina BO 381 Band Glas 135

Novi sistem uštede + otvaranje u oba smera!

Karakteristika koja izdvaja ovu šarku za tuš kabinu je otvaranje po slobodnom izboru - ka spolja i ka unutra.
Dvosmerna šarka sa svojim čistim, pravougaonim linijama dizajna i uglom otvaranja preko 90° nudi ubedljive argumente kao rešenje za tuš kabinu.
Zahvaljujući pojednostvaljenoj pripremi stakla sa samo jednim urezom na fiksnom panelu, troškovi pripreme su manji. kao i ukupna cena tuš kabine.
Dodatno, konstruisana šarka dozvoljava neisprekidanu ivicu stakla omogućavajući postavljanje zaptivke celom dužinom i na taj način osigurava neproboj vode van tuš kabine.
Ovo samu šarku za tuš kabinu stavlja u kategoriju C jer idealno dihtuje.
Sistem nudi izbor spoja sa zidom: držače staklo-zid ili vezni profil sa zidom u celoj dužini koji drži tuš kabinu čvrsto fiksiranu.