BO 415 Tuš Kabina

Tuš Kabina BO 415 Typ 130

Tuš Kabina BO 415 Typ 130
Tuš Kabina sa Zakrivljenim Staklom BO 415
Tuš Kabina BO 415 Band Glas 135°

Jednostrani tačkasti nosači obezbeđuju apsolutnu lakoću čišćenja i održavanja!

Sistem BO 415 pleni svojom elegancijom, a dodatnu funkcionalost predstavljaju tačkasti nosači u ravni sa staklom tako da je čišćenje tuš kabine pravo zadovoljstvo.
Izbor sistema je raznolik od varijante staklo-zid do varijante staklo-staklo.
U svakoj varijanti postiže se prefinjen krajnji izgled tuš kabine u odnosu na okruženje.


-->