Staklena Vrata BEYOND

Klatno Vrata i Staklene Pregrade BEYOND

Klatno Vrata i Staklene Pregrade BEYOND

Harmonija i preciznost okova za klatno i klizna staklena vrata!

Razvoj BEYOND sistema počiva na traženju rešenja koji kombinuje
moderan dizajn i maksimalnu sigurnost i stabilnost.
Tiha operativnost je standard koji se podrazumeva za DORMA okove.
U sistemu klatno vrata, osovinski okov je lociran do same ivice stakla u
neprekinutoj šipki i spečava prste da se pričepe.
U opciji kliznih vrata, elegantna noseća poluga može se podesiti na bilo koju dužinu.
Skriveni automat za vrata RTS 85 je integrisan u okovu i obezbeđuje sigurno zatvaranje.
Savremeni arhitektonski koncept ima primenu i u komercijalnim i u rezidencijalnim
objektima, uz poštovanje modernih postulata All-In-Glass enterijera.