Aluminijumski U profil

Aluminijumski U Profil

Aluminijumski U Profil
Aluminijumski U Profil
Poklopac Aluminijumskog
Aluminijumski

Aluminijumski "U" profil najčešće se koristi kao stabilizator za fiksne staklene panele.
Malih dimenzija, širine 15mm x 20mm visine, predstavlja vrlo elegantno rešenje za
staklene pregrade u kupatilu.
Najčešće se primenjuje u varijanti:
1) Staklo-Zid
2) Staklo-Plafon
Veoma lak za instalaciju, preporučuje se za staklo debljine 8mm, a ispuna da bude sa silikonom.