TS 72

Automati Za Vrata TS 72

Automati Za Vrata TS 72

- Sa standardnom rukom
- EN sila zatvaranja 2 – 4
- Max. težina vrata do 80 kg
- Max. širina krila vrata do1100mm
- Regulišući krajnji udar
- Regulišuća sila i brzina zatvaranja na ventilu 180°-15° / 15° 0°
- Telo zatvarača pokriva plastična kutija
- Opciono hold-open poluga