TS 83

Automati Za Vrata TS 83

Automati Za Vrata TS 83

- sa standardnom rukom, za protiv požarna vrata i vrata sa detektorom dima
- EN veličina 3 – 6 i EN 7
- Max. težina vrata do 120 kg i 160 kg
- Max. širina krila vrata 1400mm i 1600mm
- Podesiv krajnji udar
- Opciono usporenje pri zatvaranju
- Regulišuća sila i brzina zatvaranja na ventilu 180°-15° / 15° 0° (EN 3-6)
- Prigušenje pri otvaranju
- Opciono hold-open poluga “on/off prekidač”
- Opciono zaštita od korozije