TS 97

Automat Za Vrata TS 97

Automat Za Vrata TS 97
Automat za Vrata TS 97

- Telo zatvarača i klizna šina su identične širine, samo 37mm
- Standardna konfiguracija sa kliznom kanalom
- Regulišuća sila zatvaranja 2 - 4
- Dizajniran za unutrašnja vrata
- Max. širina vrata do 1100mm
- Regulišuća zadrška brzine otvaranja & regulišuća zadrška otvaranja
- Podesiva brzina krajnjeg udara
- Opciono hold-open