Mehanizmi za Fasadne Zid Zavese

Oprema za Fasadne Elemente

Oprema za Fasadne Elemente
Mehanizam za Fasade

Makaze za otvaranje fasadnih zid zavesa čine estetsku celinu sa energetskim konceptom gradnje.
WSS je razvio i implementirao mnogo inovativnih rešenja za fasadne elemente:

• Mehanizam za izlazeći paralelni fasadni prozor
• Mehanizam za klizno-zaokretne i ventilacione fasadne prozore
• Mehanizam za zaklopno nagibne fasadne sisteme do 350kg
• Specijalna individualna rešenja konstruišu se na zahtev klijenta


-->