OC MINI

Elektroprihvatnici OC MINI

Elektroprihvatnici OC MINI

Simetrični elektroprihvatnik, idealan za aluminijumsku, drvenu i PVC stolariju i univerzalno rešenje za sisteme kontrole pristupa.
MINI elektroprihvatnici pouzdano rade pri veoma maloj potrošnji.

- 100% reverzibilan , širine 16 mm
- Max.opterećenje AC : 160 N
- Max.opterećenje DC : 10 N
- Otpornost na provalu: 4000 N
- Temperaturni opseg rada od -15°C do +40°C
51.1.03.J
6-12 V ac/dc
Fail - secure (normalno zatvoren sa mehaničkom deblokadom)
52.1.00.J
6-12 V ac/dc
Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
53.1.00.J
6-12 V ac/dc
- Mogućnost mehaničke deblokade
Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)


-->