Električni Kontakti

Oprema Za Kontrolu Pristupa Električni Kontakti

Oprema Za Kontrolu Pristupa Električni Kontakti

Visokokvalitetni kontakti su dizajnirani da obezbede sakrivenu električnu vezu između brave/prihvatnika i napajanja.
Montažom ovih kontakata se povezuju kabal električne brave/prihvatnika koji se nalazi u krilu vrata i kabal
koji se nalazi u nepokretnom ramu i koji vodi ka uređaju za napajanje.
Ugradnja ovih kontakata se vrši u blizini šarki.

art.DDC002 - preporučuje se za krilna vrata
max : 24 V AC/DC


-->