Mobilni Zidovi

MOBILNI PREGRADNI ZIDOVI SE KORISTE DA PRIVREMENO PODELE, UVEĆAJU ILI SMANJE PROSTOR, DOK U ISTO VREME PRUŽAJU POTREBNU ZVUČNU IZOLACIJU.

Svet u kome živimo je u konstantnoj promeni i čini se da je prilagođavanje jedini ključ uspeha. Prilagođavanje promenama, prilagođavanje prostora modernim i brzim uslovima poslovanja može biti odlučujući faktor u povećanju troškovne efikasnosti i profitabilnosti.


Holandska kompanija ESPERO, specijalizovana za proizvodnju mobilnih zidova je na tržištu preko 50...

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu stečenom u oblasti unutrašnjeg dizajna i kliznih pregrada,...

-->