Kružna Vrata KTC

Kružna Vrata KTC 3

Kružna Vrata KTC 3
Kružna Vrata KTC
Kružna Vrata KTC
Kružna Vrata KTC
Kružna Vrata KTC
Kružna Vrata KTC 2 Sa Flex Profilima

Prestiž i sofisticiran izgled rezervisan je za kružna vrata!

KTV-2/KTC-2
Fleksibilno rešenje,nudi pristup bez barijera i savršena je pozivnica za ulaz u tržni centar.
Za prečnik od 3000 mm do 3400 mm, sa 2 krila, visine do 2200 mm, namenjen uskim prolazima.
KTC-2 dozvoljava mogućnost kombinacije dve vrste automatskih vrata u jednom sistemu - kliznih i kružnih.

KTV3/4/KTC-3/KTC-4
Napredna tehnologija prilagođena internacionalnim standardima.
Širok opseg komponenti osigurava visok stepen dizajnerske fleksibilnosti i prilagodljivost prema potrebama.
Izvanredne bezbednosne karakteristike uz individualnu konfiguraciju sistema.
Za prečnik od 2000 mm do 3800 mm, sa 3 ili 4 krila, visine do 3000mm.


-->