Automatska Zglobna Vrata FFT

Zglobna Vrata FFT

Zglobna Vrata FFT
Zglobna Vrata FFT
Zglobna Vrata FFT

Visok bezbednosni standard za harmonika automatska vrata!

FFT automatska zglobna vrata zauzimaju dubinu 1/4 od otvora za prolaženje.
Vrata se automatski zaustavljaju ako između krila upadne neki objekat, tako da
otvor između profila je uvek siguran.

Primena
Senzorska vrata za uske prolaze ili prolaze sa malo dostupne dubine, takođe i
kao kombinacija ove dve ograničene ugradne opcije.
Krila vrata se sklapaju zauzimajući 1/4 u dubinu od njihove ukupne širine.
Na taj način osiguravaju maksimalnu širinu prolaza.
Dostupna su i u FFT-F verziji kao evakuaciona automatska vrata.
-minimalna širina prolaza 1000 mm
-maksimalna širina prolaza 2000 mm
-minimalna širina za montažu 1291 mm
-maksimalna težina krila 60 kg
-standardna visina prolaza 2100 mm
-pogon sistema ED 200
-osjetljivost na prepreku od <150 N
-maksimalna brzina otvaranja i zatvaranja po krilu 6 cm/s
-maksimalna vremenska zadrška u otvorenom položaju 60 s


-->