Automatska Prostorno Štedna Vrata RST

Prostorno Štedna Vrata RST

Prostorno Štedna Vrata RST
Prostorno Štedna Vrata RST
Prostorno Štedna Vrata RST
Automatska Prostorno Štedna Vrata RST

Maksimalna iskorišćenost uskog prostora!

Konstruktivna širina se koristi u potpunosti zahvaljujući tome što se krila senzorskih
vrata otvaraju minimalno ka spolja i tako štede prostor.
Dodatne prednosti su lagan i bešuman rad, širok izbor povezivanja u standardnom
paketu i adaptacija prema individualnim potrebama.
Primena
Automatska vrata za prolaze ograničene širinom prostora za instalaciju.
Krila vrata se kreću polukružnom putanjom iskorištavajući dubinu prostora i
otvaraju prolaz maksimalne širine u zavisnosti od moguće širine za montažu.
-minimalna širina prolaza 1000 mm
-maksimalna širina prolaza 2000 mm
-minimalna širina za montažu 1291 mm
-maksimalna težina krila 60 kg
-standardna visina prolaza 2100 mm
-pogon sistema ED 200
-osetljivost na prepreku od <150 N
-maksimalna brzina otvaranja i zatvaranja po krilu 6 cm/s
-maksimalna vremenska zadrška u otvorenom položaju 60 s


-->