TS 99

Automati Za Vrata TS 99

Automati Za Vrata TS 99
Automat Za Vrata TS 99

- Podesiva sila zatvaranja EN 2 - 5, 5 – 7
- Za standardna i protivpožarna vrata max.širine do 1250mm
- Standardna konfiguracija sa kliznom kanalom
- Regulišuća zadrška brzine otvaranja i regulišuća zadrška otvaranja
- Hold-open za zadršku vrata u otvorenom položaju usklađen sa EN 1155
- Funkcija slobodnog zamaha kreće od > 0 stepeni
- Usklađen sa standardom EN 1154
- Ugrađen detektor dima