BTS 80

Automati Za Vrata BTS 80

Automati Za Vrata BTS 80
Podni Automat za Vrata BTS 80

- Širina vrata do1400 mm
- Težina vrata do 300 kg
- Dostupne sile zatvaranja EN 3, 4 i 6
- Podesivi hold-open i zadrška zatvaranja između 75°-180°
- Opciono koordinator vrata
- CE-oznaka za serije:
- BTS 80 F za protivpožarna vrata
- BTS 80 EMB za protivpožarna vrata sa dodatnom elektromagnetnom zadrškom otvorenosti
- BTS 80 FLB za protivpožarna vrata sa funkcijom zatvaranja u slučaju alarma za požar