Indikatori Otvorenosti Vrata

Oprema Za Kontrolu Pristupa Indikatori Otvorenosti Vrata

Oprema Za Kontrolu Pristupa Indikatori Otvorenosti Vrata

OPENERS & CLOSERS mini semafor predstavlja dodatni pribor pri instalaciji
kontrole pristupa koja je prilagođena ljudima sa oštećenim sluhom ili vidom.

Mini semafor poseduje dva moda rada svetlosne i zvučne signalizacije:
kontinualni i pulsirajući. Priključak je bipolarnog tipa, a napon napajanja je u
opsegu od 10 do 24V AC/DC. Montaža može biti ugradna ili nadgradna uz
dodatak odgovarajućeg plastičnog nosača.

Pojedini modeli su opremljeni tasterom, koji se može povezati na sistem
kontrole pristupa i koji služi za deblokadu električnog prihvatnika pri izlasku.

art.TLX001
10-24 V AC/DC