Standardna Automatska Klizna Vrata ES 200 2D

Standardna Automatska Klizna Vrata ES 200 2D

Standardna Automatska Klizna Vrata ES 200 2D

Primena
1. za evakuaciona automatska jednokrilna vrata širine svetlog otvora 900–1800 mm maksimalne težine krila 150 kg
2. za evakuaciona automatska dvokrilna vrata širine svetlog otvora 1000–3000 mm maksimalne težine krila 2x130 kg
-pogon smešten unutar alu profila spoljnih dimenzija 100x180 (širina x visina)
-brzina otvaranja krila podesiva od 10-70 cm/s
-brzina zatvaranja od 10-50 cm/s
-podesiva osetljivost na prepreku od 0-150 N
-vremenska zadrška u otvorenom položaju 0,5-30 s
-vremenska zadrška u otvorenom položaju za "noćni ulaz" 0-10 s
-motor dual drive za požarne, evakuacione izlaze
-podešavanje svih parametara rada vrata sa mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom
-DUAL DRIVE kontrolna jedinica